Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

fredag 17 december 2010

Tuffa Frågor För Kristna? - #6

Sjätte delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar.

Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. (1 Petr 3:15)

(Tidigare frågor: #1, 2, 3, 4, 5)Frågan: Är Bibeln, med de upprepade berättelsena om Guds misslyckanden, verkligen en berättelse om en FULLKOMLIG varelse?

(Han verkar ju ändå tro att Bibeln är sann, om han ställer den här frågan. För om man förutsätter att allt är påhittat så måste man ju ändå mena att de som skrev det hade syftet att hitta på en fullkomlig Gud? Så han ställer frågan för att ifrågasätta Gud för att han hatar Gud, inte för att han inte tror att Gud finns.)

Svar: Berättelserna talar inte om Guds misslyckanden, utan om Gud som får dras med en mänsklighet som ständigt misslyckas, eller snarare trilskas och är upprorisk. Hur Gud lyckas med att vara så tålmodig och barmhärtig mot en syndig, totalt fördärvad mänsklighet.

Har du tänkt dig in i Guds situation när du läser de här berättelserna? Det har jag... och det hade inte dröjt länge förrän jag skulle ha sprängt allt om jag var i den situationen. Vilken nåd att Han inte redan gjort det, och dessutom vill rädda oss. Tänk att Gud ändå ville rädda oss. Han sände till och med Sin ädle Son att dö för att rädda oss usla människor.

Gud har i själva verket bestämt människors onda handlingar till Sina goda ändamål:
1 Mos 50:20 Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo genom det som nu har skett för att bevara många människors liv.
Apg 2:22-23 Israeliter, lyssna till dessa ord: Jesus från Nasaret var en man som Gud bekände sig till inför er genom kraftgärningar, under och tecken, som Gud genom honom utförde mitt ibland er, så som ni själva vet. Efter Guds fastställda plan och beslut blev han utlämnad, och med hjälp av dem som är utan lagen spikade ni fast honom på korset och dödade honom.
4:27-28 Ja, de gaddade sig verkligen samman i denna stad mot din helige tjänare Jesus, som du har smort, Herodes och Pontius Pilatus tillsammans med hedningarna och Israels stammar, för att utföra vad du i din makt och genom ditt beslut hade förutbestämt.
Gud lyckades! Han visar genom detta hur stor Hans nåd och barmhärtighet är. Det var Hans plan från början. Han skulle skapa en värld, som skulle falla i synd, Han gav dessutom oss Lagen och alla dessa berättelser, så att fallet skulle bli större, för att synden ska framstå som i högsta grad syndig, så att Han skulle kunna visa Sin överflödande stora nåd.
Rom 7:13 Så skulle synden genom budordet framstå som i högsta grad syndig.
5:20-21 Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer för att, liksom synden fick herravälde genom döden, också nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten, som leder till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar