Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 6 december 2010

Vision Nordens väckelsevecka i Floda

I kommentarsektionen i detta inlägg på bloggen Aletheia om Vision Norge och andra kristna TV-kanaler (inte ett så dumt inlägg) fann jag ett påstående om att minst 1200 människor tagit emot Jesus i den väckelsevecka som Vision Norden (den kanal som Visjon Norge startat i Floda) anordnat, du gissade det, i Floda!

Så långt, och om man inte hade mer bakgrundskunskap, låter det ju jättebra. Men vi måste se sanningen i vitögat. Den s.k. väckelseveckan i fråga är en satsning med Rodney Howard Browne a.k.a. ”den helige Andes bartender” - dvs, en obiblisk och hädisk verksamhet.

Så, istället för att skriva om det, så var något annat som intresserade mig istället de påstådda 1200 människor som tagit emot Jesus. Låter otroligt. Jag har inte sett någon vidare källa för det annat än några kommentarer på Aletheia, som sagt. Men vad menas egentligen med att ta emot Jesus? Menar de på det bibliska sättet, att omvända sig från synden och lägga all sin förtröstan på Jesus som sin enda räddning, eller menar de på det obibliska sättet, att man bara ber en bön och släpper in Jesus i sitt hjärta?

Jag fick en länk till en sida som de hade gjort - Gud i din stad! och tog del av materialet som de hade där. Jag måste säga åtminstone något (en sak) till deras fördel - de håller nog allt fram liiite av Lagen - som man ska göra för att ge insikt om synd och visa på behovet av frälsning, under sidan Hur kan du bli frälst? Men tyvärr mycket ofullständigt. Inget om Helvetet (big surprise,) och ja, en hel del luckor som behöver fyllas i och redigeras i texten som finns där.

Under sidan Senaste nytt! Så står det att de reser runt hela tiden och försöker få människor att förstå att Gud inte är arg på dem längre. Fast hur vet de det? Jesus sa ju tvärtom, i Joh 3:36 Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.

Själva budskapet de förmedlar (man kan se deras resurser) är den gamla Fyra andliga lagar, ett obibliskt evangelium, som är så banalt att jag redan måste ha skrivit 1000 gånger om det. Se t ex Den moderna evangelieförkunnelsens offer.

Så här blir man frälst enligt dem: dels citerar de Bibeln “var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst.” sedan säger de Och naturligtvis “var och en” gäller också dig, eller hur? Nej, det gäller var och en - som åkallar Herrens namn - och vad betyder det?

I en annan av deras traktater står det att man för att bli frälst, bl a ska högt säga detta i en bön: Jag är frälst, jag är född på nytt, jag är förlåten och jag är på väg till Himlen, för jag har tagit emot Jesus in i mitt hjärta. Som sagt, man blir inte frälst genom att be en frälsningsbön och ta emot Jesus i sitt hjärta. Det är omvändelse och tro som gäller. (Mark 1:15, Luk 13:3, Apg 20:21 m m) Och man blir inte född på nytt av sina egna handlingar eller beslut, lika lite som vi blir födda från första början av vår egen vilja - det är Gud som föder oss på nytt.
De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. (Joh 1:13)
Det ligger ju nämligen till på följande sätt, som Westminsterbekännelsen kap IX om fri vilja, formulerar det:
III. Människan, genom sitt fall till ett syndigt tillstånd, förlorade fullständigt all förmåga att vilja något andligt gott beledsagande frälsning:a så att, en naturlig människa, alltigenom avog det godab och död i synd,c är oförmögen, genom sin egen styrka, att omvända sig själv eller att förbereda sig själv därtill.d

a Rom. 5:6; Rom. 8:7; Joh. 15:5. b Rom. 3:10,12. c Ef. 2:1,5; Kol. 2:13. d Joh. 6:44,65; Ef. 2:2-5; 1 Kor. 2:14; Tit. 3:3-5.

Slutligen, en intressant grej de säger i ett av traktaten också: Du kanske har hört att människor går förlorade för att dom har syndat? –Nej, den enda orsaken till att en människa kan gå förlorad är om han eller hon inte tror på Jesus. Tack vare Jesus tillräknar inte Gud människan våra synder, de är redan förlåtna.
  1. Öh, va? - Jo, jag har hört den förut, och skrivit om det med. Och är det inte en synd att inte tro på Jesus då? Är det bara otroende som kommer till Helvetet? - Se Upp 21:8.
  2. Jesus dog inte så att alla människor i betydelsen varje individ, blivit förlåtna. Han gav Sitt liv till lösen för många (Matt 20:28), men inte alla. Han gav Sitt liv för fåren, fåren är endast de som kommer tro och blir frälsta, inga av de som Han gett Sitt liv för kommer att gå förlorade! (se Joh 10:14-15, 26-28)
Jag är inte emot evangelisation! Alla kristna har som uppgift att vittna! Men det spelar ju roll vad man har för budskap, att man vittnar och predikar Evangeliet bibliskt. Se: Helvetets Mest Välbevarade Hemlighet. Det är inte för intet som den kallas för Helvetets Mest Välbevarade Hemlighet. Något som Satan inte vill att vi ska veta, är hur man predikar Evangelium. Är budskapet felaktigt (som ovan,) så kan 1200 människor "ta emot Jesus," utan att Satan behöver bekymra sig. Bara fler som inte blir verkligt frälsta, bedragna, och förhärdade inför om de eventuellt skulle höra det sanna Evangeliet.