Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

fredag 10 december 2010

Tuffa Frågor För Kristna? - #5

Femte delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar.

Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. (1 Petr 3:15)

(Tidigare frågor: #1, 2, 3, 4)Frågan: Vad är syftet med Helvetet?

Hans argument: Straff tjänar bara tre syften.
 1. Tillrättavisning. Personen straffas så han lär sig att inte gör om det.
 2. Det ska skrämma andra att göra brottet.
 3. Fängelse ska skydda samhället från brottslingarna.
Enligt honom passar Helvetet inte in på något:
 1. Eftersom straffet är evigt så kommer man inte lära sig något av det till senare.
 2. Eftersom man inte tror på Helvetet så kan man inte bli skrämd av det. Olika religioner har var sitt helvete, som de som tror på det inte kommer hamna i eftersom de tror på sin religion. De tror inte på andra religioners helveten och blir inte skrämda av dem.
 3. Eftersom vi är odödliga/osårbara i Himlen så behöver vi inte bli skyddade från brottslingar.
Svar:
Det är inte alls bara tre syften som straff tjänar till. Jag svarar på hans punkter och lägger till några.
 1. Jag håller väl med honom på den här punkten.
 2. Här håller jag ju inte med. Alla religioner är inte "frälsning genom tro." Kristendomen innebär inte heller "frälsning genom tro," i den meningen att man tror att något existerar eller är sant. Än mindre blir man frälst genom att man bara tror på att Helvetet finns. Det är frälsning genom förtröstan på Jesus och inte på sig själv (Ef 2:8-9.) Helvetet har dessutom faktiskt en skrämselfunktion enligt Bibeln (Luk 12:5, Apg 24:25.) Förresten vet alla att Gud finns och kommer döma världen, det är bara så att människor, inkl azsuperman01, förtrycker sanningen, det de vet, i orättfärdighet, för att kunna fortsätta synda och slippa tänka på att domen kommer (Rom 1:18-20.) Man kan gå till såna längder som att till och med prata om det för att ställa såna här förvrängda frågor - allting för att stilla samvetet.
 3. Jag kan delvis hålla med. Men, vad de nu skulle kunna göra där så skulle de förpesta tillvaron. Det skulle vara ett helvete för dem i Himlen också eftersom Gud är en förtärande eld.
 4. Straff är också för straffets skull. Har man begått ett brott så förtjänar man den behandlingen. Denna uppfattning saknas helt i dagens ogudaktiga samhälle, men det är så.
 5. Det finns ett offer till varje brott, dessa måste man kompensera, på olika sätt, som betalning eller känslan av rättvisa som det ger offret, och den rättvisa som det är, att personen som gjort en illa straffas. Man begår en synd både mot Gud, och dem Han älskar, människorna. Bibeln ger skäl till att vi inte själva ska hämnas på andra, utan vi kan trösta oss med att Gud en dag kommer att hämnas och skipa rättvisa (Rom 3:8, 12:19, 1 Tess 2:16, 2 Tess 1:6-10, 2 Tim 4:14. Vilka bibelord! Slå upp dem!)
 6. Det här är kanske den främsta anledningen till Helvetet. Jag kan inte säga det bättre än Jonathan Edwards', i hans kända väckelsepredikan från 1741, Syndare i händerna på en arg Gud (som får avsluta inlägget)
  Gud har haft det på sitt hjärta att visa änglar och människor, både hur utmärkt hans kärlek är, och också hur förskräcklig hans vrede är. Ibland har jordiska kungar i sinnet att visa hur förskräcklig deras vrede är, genom de extrema straff de verkställde på dem som retat dem. Nebukadnessar, den mäktige och högdragne monarken i det kaldeiska riket, var villig att visa sin vrede, när han blivit rasande på Sadrak, Mesak och Abed-Nego; och i enlighet med detta gav ordern att den brinnande heta smältugnen skulle vara sju gånger hetare än vad den var; tveklöst höjdes den till den yttersta grad av glöd som mänsklig konst skulle kunna åstadkomma: men den store Guden är också villig att visa sin vrede, och förstora sin rysliga majestät och mäktiga kraft i sina fienders extrema lidanden. Rom 9:22 "Men om nu Gud, fastän han ville visa sin vrede och göra sin makt känd, ändå med stort tålamod hade haft fördrag med vredens kärl, som var färdiga att förstöras, vad har du då att säga?" Och då man ser att detta är hans syfte, och vad han har bestämt, att visa hur förskräcklig den oblandade, otyglade vreden, Jehovas ilska och stränghet, kommer han att göra det med resultat. Något kommer åstadkommas och ske, som kommer att vara fasligt att bevittna. När den store och arge Guden har rest sig och verkställt sin rysliga hämnd på den stackars syndaren; och det kräket verkligen lider hans oändliga vikt och förargelses kraft, då kommer Gud kalla på hela universum för att skåda den rysliga majestät, och mäktiga kraft som kan ses i Jes 33:12-14 "Folken skall förbrännas till kalk, likt avhugget törne skall de brännas upp i eld. Ni som är långt borta, hör vad jag har gjort. Ni som är nära, lär känna min makt. Syndarna i Sion blir förskräckta, bävan griper de gudlösa. 'Vem av oss kan härda ut vid en förtärande eld? Vem av oss kan bo vid en evig glöd?'"

  Så kommer det att vara för dig som är i ett oomvänt tillstånd, om du fortsätter i det; den oändliga makten och majestäten och den allsmäktige Gudens förskräcklighet ska förtydligas på dig, i dina plågors obeskrivliga styrka: du kommer plågas i de heliga änglarnas närvaro, och i Lammets närvaro; och när du kommer vara på denna smärtnivå, kommer himlens strålande invånare gå fram och titta på detta gräsliga spektakel, så att de får se vad den Allsmäktiges stränga vrede innebär, och när de har sett det, kommer de falla ner och beundra denna stora makt och majestät. Jes 66:23-24 "Och nymånadsdag efter nymånadsdag och sabbatsdag efter sabbatsdag skall alla människor komma och tillbe inför mig, säger HERREN. Och de skall gå ut och se liken av de människor som har avfallit från mig. Deras mask skall inte dö och deras eld inte utsläckas. De skall vara en vämjelse för alla människor."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar