Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 22 december 2010

Hur mäter man framgång? "Frukt?"

Att en lära, eller evangeliepresentation eller metod är obiblisk verkar inte spela så stor roll för många. Huvudsaken är att det "fungerar," dvs, man kan få många människor att "gå på" det. Det här pekar man sedan som till "frukt," som man ska döma det efter.

Om man utmanar detta, och istället dömer efter Bibeln, huruvida läran eller evangeliet stämmer överens med Bibeln, får man ofta frågan efter ens egen "frukt." Dvs, hur många själar har man själv "vunnit." Och om man inte gör detta så får man inte ifrågasätta något.

Man har alltså sin egen idé, som man sätter framför Bibeln. Man förutsätter att allt måste "bära frukt," för att vara riktigt och då gör det egentligen detsamma vad Bibeln säger. Även om man hänvisar till bibelställena om att vi ska döma träd efter deras frukt! Men, man har ju även där redan sin egen uppfattning om vad "frukt" betyder, som inte heller stämmer med Bibeln. Frukt betyder enligt deras egen idé att man vinner massa människor. Det här är inte vad Bibeln menar med frukt - men det gör väl det samma eftersom man egentligen inte tror på Bibeln. Man lurar bara andra att man gör det genom att hänvisa till Bibeln.

När Bibeln talar om frukten av vilken vi ska känna trädet (t ex Matt 7:16) så talar den inte om hur mycket människor som följer efter en person. Tänk bara på Jesus så får vi se hur bisarr denna uppfattning är. Hur många följde Jesus? Var Han populär? Vid ett tillfälle så lämnade många av Jesu egna lärjungar Honom (Joh 6:66.) Och liknelsen om såningsmannen i Matt 13; med denna förståelse av "frukt" skulle det innebära att inte så många av oss är sant frälsta eftersom inte så många av oss vunnit 100-tals människor för Jesus. Det är förstås bra att vinna 100-tals människor för Jesus (med ett sant evangelium) men detta är bara inte vad som menas med "frukt" i Bibeln.

Jesus förklarar vad Han menar med frukt i Luk 6:43-45, ett av ställena där Han talar om att vi ska känna trädet på frukten. Med frukten menar Han det goda en god människa bär fram ur sitt hjärtas goda förråd, och det onda en ond människa bär fram ur sitt hjärtas onda förråd. Johannes Döparen talade också om frukt. Han predikade till folket att bära sådan frukt som hör till omvändelsen. (Luk 3:8) De frågade honom: "Vad skall vi då göra?" Han svarade dem: "Den som har två livklädnader skall dela med sig åt den som ingen har, och den som har mat skall göra på samma sätt." Paulus räknar upp Andens frukt i Gal 5:22: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning.

"Frukten" har alltså egentligen inget att göra med att pröva budskap eller förkunnare efter deras resultat, utan med att pröva individuella människor efter hur de lever. Är de sant kristna - verkar de ha omvänt sig och ha den helige Ande? Förtröstar de på Jesus och älskar Honom och söker behaga Honom?

Så vi ska pröva förkunnelsen efter hur den stämmer med Bibelns förkunnelse. Den ska främja verklig omvändelse hos en person så att hon blir verkligt frälst och i sin tur bär frukt. Men frukten av att man använder obibliska evangelier och metoder blir i själva verket att folk inte blir sant frälsta. De fortsätter på den breda vägen som leder till Helvetet. Många går på den (Matt 7:13.) Man kan inte peka på att en väg är bra för att många följer den.

1 kommentar:

 1. När inte evangelium predikas kommer ens själv att komma fram. medans om evangelium predikas kommer folk att dö från sig själva.
  eftersom evangelium inte predikas råder ens eget och man blir intresserad av stora församlingar och göra sig själv ett namn så att alla kan se hur bra jag har lyckats bygga upp min församling.
  Jag kommer nog göra många besvikna nu när Jag säger detta håll i hatten:
  efter 3 års tjänst hade världens bästa själavinnare och predikant bara 120 som väntade på att den helige anden skulle komma.
  utav alla 1000 tals som botades och alla de bästa predikningarna i världen 120 st. !
  varav 12 var utvalda till apostlar och en av dem var en djävul.
  vilken enorm mega kyrka jesus byggde

  SvaraRadera