Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 19 december 2010

Han var oändligt glad och ärofylld utan oss! (James Smith, 1802-1862)

Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss.
Romarbrevet 8:37


Ingen omständighet kan möjligen vara mer dyster än att känna att ingen älskar eller bryr sig om oss!

Det finns något synnerligen ljuvt och behagligt i att vara föremål för någon annasn kärlek. Till och med ett fattigt barns kärlek är ljuvt. Men att bli älskad av någon som är mycket rik, mycket högt uppsatt, och mycket ärorik som person - måste vara synnerligen ljuvligt!

Hur mycket kommer vi då inte fröjdas; hur glada ska vi inte vara - som är älskade av Herren Jesus! Särskilt när vi reflekterar på:
å ena sidan:
 • hur föraktliga
 • hur fattiga
 • hur värdelösa, och
 • hur osköna VI är!
Och, å andra sidan:
 • hur härlig,
 • hur rik,
 • hur värdig,
 • hur skön JESUS är!

Jesu kärlek är att föredra framför att äga en hel värld!

Tänk på
 • härligheten i Hans person,
 • vidden av Hans tillhörigheter,
 • antalet änglar som passar upp på Honom,
 • den obegränsade suveränitet Han utövar,
 • och den enastående karaktär Han besitter!

Ha också i åtanke, att Han visste vad det skulle kosta Honom att älska oss - hur Han skulle bli behandlad av oss och andra - för vår skull!

Ändå fäste Han sin kärlek på OSS!

Han älskade OSS - bara för att Han ville!

Han gick förbi andra som var mer värdiga och uppsatta - men Han valde OSS!

Han BEHÖVDE oss aldrig - ty Han var oändligt glad och ärofylld utan oss!

Ändå älskade Han oss!

Han älskar oss fortfarande!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar