Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 29 december 2010

Jesu Kristi begränsade försoning?

Jag tror hellre på en begränsad försoning som har effekt för alla människor som den avsågs för, än en allmän försoning som inte har effekt för någon... - Charles Spurgeon
En del är bekanta med TULIP, som förkortningen för reformert eller kalvinistisk teologi. Tveklöst är L:et den mest kontroversiella och missförstådda av alla de s.k. kalvinismens fem punkter: Limited atonement - begränsad försoning. Det upprör många troende, för det är som om kalvinisterna nedvärderar eller begränsar det som Jesus åstadkom på Golgata.

Detta klipp från Amazing Grace: The History and Theology of Calvinism behandlar några frågor om L:et.

Låt det inte bli något missförstånd här. Arminianen begränsar försoningen lika mycket som kalvinisten. Kalvinisten begränsar dess utsträckning i det att han säger att den inte gäller för alla människor (även om som det redan visats, han tror att den har effekt för den stora andelen av människosläktets frälsning); medan arminianen begränsar dess kraft, för han säger att det i sig själv egentligen inte frälser någon. Kalvinisten begränsar den kvantitativt, men inte kvalitativt; arminianen begränsar den kvalitativt men inte kvantitativt. För kalvinisten är den som en smal bro som går hela vägen över ån; för arminianen är den som en stor vid bro som bara går halvvägs över... - Loraine Boettner
Kristi försoningsverk begränsades enligt kalvinisterna till de utvalda. Korset köpte och garanterar allt som den utvalde syndaren behöver för att bli rättfärdig, inklusive pånyttfödelse, tro, omvändelse, till frälsning. Arminianerna å andra sidan tror att Jesu verk på korset inte var till för att köpa ett särskilt folk till Honom själv, inte heller var det för att säkra frälsningen för någon syndare, avsikten var endast att göra frälsningen möjlig för vem som än av sin egen fria vilja skulle omvända sig och tro.

Arminianen Dr J Kenneth Grider "skäller ut" sina moderna med-arminianer i Evangelical Dictionary of Theology (översatt):
Många arminianer vars teologi inte är särskilt exakt säger att Kristus tog straffet för våra synder. Men en sådan syn är främmande för arminianism, som istället lär att Kristus led för oss. Arminianer lär att vad Kristus gjorde, gjorde Han för varje person; därför kan Han inte ha tagit straffet, eftersom ingen i så fall någonsin skulle gå in i evig fördömelse.
Som belägg för att Jesus gjorde vad han gjorde lika mycket för alla, används ställen som innehåller alla, hela och världen. Men betyder alla alltid alla?

T ex säger Luk 2:1 det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas.

- Skattskrevs Yucatánhalvön? Kina? Frågar sig Dr D James Kennedy. Egentligen syftas ju här på hela romerska världen som ska skattskrivas.

Fler exempel: Luk 2:10, Kol 1:5-6, Joh 12:19

Inte bara Bibeln använder sig av universella begrepp utan att mena det bokstavligen. Alla gör det hela tiden i vardagligt tal också! Precis som jag gjorde nu. Jag menade inte exakt alla, exakt hela tiden...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar