Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

fredag 10 juni 2011

Tuffa Frågor För Kristna? - #22

Tjugoandra delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar.

Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. (1 Petr 3:15)

(Tidigare frågor: #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21)Frågan: Hur kommer du tjäna Gud i Himlen? Vad är syftet med ditt eviga liv?

Som Westminsters lilla katekes:

Fråga 1. Vad är människans främsta mål?

Svar. Människans främsta mål är att förhärliga Guda och fullt åtnjuta honom för alltid.b

a 1 Kor. 10:31; Rom. 11:36; b Ps. 73:25-28.

F. 2. Vilken regel har Gud givit till ledning för hur vi skall förhärliga och åtnjuta honom?

S. Den enda regeln till ledning för hur vi skall förhärliga och åtnjuta honom,a är Guds ord, som ryms i Gamla och Nya testamentets skrifter.b

a1 Joh. 1:3, 4. b 2 Tim. 3:16; EF. 2:20.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar