Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

fredag 9 september 2011

Tuffa Frågor För Kristna? - #25

Det var inte igår... Tjugofemte delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar.Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. (1 Petr 3:15)

(Tidigare frågor: #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24)Frågan: Varför försökte Gud få Adam att välja ett djur som sällskap innan Han bestämde Sig för att skapa en kvinna?

Svar: Det gjorde Han inte.

Ofta, har jag märkt, är det väldigt viktigt att inte bara godta påståendet/frågan och försöka svara, utan kolla på den egentliga bibeltexten vad som egentligen står.

1 Mos 2:18 Gud bestämmer Sig för att skapa ett mänskligt sällskap/medhjälpare, en som är hans like. - Detta är alltså före Han för fram djuren till Adam.
vv19-20 Gud för fram djuren till Adam för att han ska namnge dem. - Inte för att välja ett som sällskap.
21-22 Gud skapar kvinnan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar