Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 9 oktober 2010

Historien Bakom det Moderna "evangeliet" - avsnitt 2 (Varning: engelska)

Det är skillnad mellan vad som predikas idag och vad som predikats historiskt. Gårdagens predikanter utgick ifrån Bibeln medan predikanterna idag utgår ifrån sina egna liv. Hur fick vi detta "evangelium" som predikas idag?

I denna videoserie tar Real Truth Matters itu med vad som är bakgrunden till vad vi kallar "Det Moderna Evangeliet."

History of the Modern "Gospel" (Session 2: "Toxic Intelligence")
Historien Bakom det Moderna "Evangeliet" (Sittning 2: "Giftig Intelligens")

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar