Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 3 oktober 2010

Detta är helvetets "helvete" (Samuel Davies, 1723–1761)


Förvåna er inte över detta, ty den stund kommer, då alla som är i gravarna skall höra hans röst och gå ut ur dem. De som har gjort gott skall uppstå till liv, och de som har gjort ont skall uppstå till dom.
Johannes 5:28-29

Ack! Många ska komma ut ur sina gravar, men inte för att uppstå till liv, utan för att uppstå till dom! Vilken skräck finns i dessa ord!

Se dem brista till liv från sina underjordiska hålor! Fasa pulserar genom varje åder, och det glänser vilt och ursinnigt i deras ögon. Varje led skälver och varje ansikte ser nedslaget och dystert ut! Nu får de se den fruktansvärda Dag som de varnats för, förgäves, och ryser över de fasor som de en gång tagit lätt på. De känner nu av erfarenhet till den Dagens stora angelägenhet och den fasliga anledning till att de väckts från sin slummer i graven:
för att bli tagna inför rätta
för att bli fällda
för att bli dömda, och
för att bli bortsläpade till avrättningen!

"Och dessa skall gå bort till evigt straff!" (Matt 25:46) De måste gå bort till den bottenlösa avgrunden! Där de inspärras i mörka kedjor, och kastas i sjön som brinner av eld och svavel i evigheters evighet!

I det fasansfulla ordet "evighet" ligger sammandraget av plågan! Detta är helvetets "helvete". Om de så skulle bli frisläppta ifrån lidande, om det så var genom att förintas efter att de gråtit bort tio tusen miljoner tidsåldrar i de yttersta smärtor, skulle det vara viss lindring, viss uppmuntran. Men, ack! När så många miljoner tidsåldrar passerat förbi som stjärnorna på himlen, eller sandkornen på havskusten, eller jordatomerna i detta enorma jordklot, är deras straff lika långt ifrån slut, som när domen först avkunnades över dem!

EVIGHET! Det går inte att uttömma det ordet! När det läggs till den högsta grad av elände, är skräcken i att höra det fullkomligt outhärdlig!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar