Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 19 oktober 2010

Joh 10:14-15 - dog Jesus inte för varenda individ?!

I en vecka har jag nu låtit detta bibelställe och fråga att vara uppe för alla att fundera över och svara. Tack till alla som stannat kvar. Jag vet att det här kan vara en kontroversiell sak att ta upp, men mycket i Bibeln är kontroversiellt. Guds Ord är Sanningen och vi som sanna pånyttfödda gudsälskande troende, bör vara öppna för vad Han än kan ha att säga, och verkligen utforska och vilja veta Sanningen.

Många har sagt och lärt mycket i detta ämne, bättre än jag och vad jag nånsin skulle kunna säga (självklart.) Här är t ex en predikan av Paul Washer i ämnet: Particular Redemption, Mission (varning: engelska). I denna text ger jag lite i sammanfattning, utifrån det främsta perspektiv jag ser frågan i.

Frågan var om Jesus sa att Han bara dog för fåren, eller för fåren, getterna och precis alla. För att förklara så betyder fåren de sanna kristna, getterna betyder de falska, se hela Johannes kapitel 10 och Matteus kapitel 25:32ff. Dog Jesus alltså för precis alla människor, varje individ, eller endast för de sanna kristna?

Just denna fråga kan vara särskilt svår och känslig då den just handlar om korset, det mest centrala i Evangeliet. Vad man lär om det kan bli frälsningsväsentligt. Men jag ser inte att just detta är en frälsningsväsentlig fråga. Huvudsaken är att Jesu död var fullt tillräcklig för vår frälsning. Kristus dog för våra synder (1 Kor 15:13), var och en som tror ska inte gå under utan ha evigt liv (Joh 3:16.) Sedan, exakt vilka vi, är, är det alla vi människor, alltså varenda individuell människa, eller alla vi - som tror och därmed inte går under utan har evigt liv? (Paulus skrev ju till de kristna när han skrev våra)

Även om Gud inte skulle ha förutbestämt (se övriga enkätundersökningar), så är Gud allvetande och vet alla som kommer bli frälsta och vilkas synder Han skulle tillräkna Jesus på korset.

Till resultatet:


Majoriteten hade rätt. Men man kan ändå svara såhär och bara mena det bibelstället. I just detta bibelställe säger Jesus att Han ger sitt liv för fåren, men att Han kanske sa att Han dog för alla någon annanstans, eller att det står någon annanstans.

Det finns bibelställen om att Jesus försonade världen. Frågan är, vad är världen? Menas det exakt varje individ? Eller bör vi inte förstå de otydliga texter utifrån de tydliga? Jesus ger Sitt liv för fåren, är tydligt.

Man kan ta en av de texterna för att förstå vad som kan menas med hela världen 1 Joh 2:2 Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Ta sedan Joh 10:16 (notera att det är precis efter Joh 10:14-15 där Jesus säger att Han ger sitt liv för fåren) Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Dem måste jag också leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så skall det bli en hjord och en herde. Det handlar om att det finns sanna kristna, får, som Han ger Sitt liv för, inte bara bland judarna ("den här fållan") utan även bland alla folk ("hela världen.") Men inte varenda individ, inte getter eller andra, utan bara fåren. Ser man även utifrån den tiden det var i så var det faktiskt tillräckligt kontroversiellt och en fråga för de första kristna, som var judar, om Gud alls godtog icke-judar (och alls skulle dö för dem?) Så här har vi tydliga uttalanden från Jesus och aposteln Johannes om detta, och utifrån det passar det att förstå de ställena.

Det är logiskt för mig att Jesus inte dog för folk som är i Helvetet eller som Han med Sitt allvetande vet ändå kommer hamna i Helvetet. Det har hänt när jag vittnat och personen uppfattat att Jesus dog för alla människor, så har den personen sagt att då behöver han inte omvända sig, utan han är redan frälst. Därför har jag aldrig haft några problem med tanken och att man faktiskt ser att det att Jesus inte dog för alla, är vad Bibeln lär. Men det finns många sanna troende syskon i Kristus och lärare jag lyssnar till, på båda sidor i frågan, så man kan missta sig, och jag ser inte detta som en frälsningsväsentlig fråga, som man skiljer vilka som är kristna och som man kan ha gemenskap med eller ej över, däremot indirekt, om man t ex går till en sådan grad att verkligen vägra tro vad Bibeln säger och förvränger den.

I början kan vissa tycka att det låter hemskt att Jesus faktiskt inte dog för alla människor. Han som ska älska alla? Ja, men finns det inte fler kärleksbevis Gud gett alla människor? Sol, regn, mat, dryck. Räcker inte det? Måste Han också dö för alla - fastän det ändå inte kommer att göra någon skillnad för de som Han vet inte kommer bli frälsta? Var öppen för och sann mot vad Bibeln säger, vill jag säga är det viktigaste, iallafall. Här är en viktig vinkel att se saken ur, som Charles Haddon Spurgeon här, detta är ett översatt citat ur predikan The Mission of the Son of Man:
Ja, många älskar läran om "allmän försoning" för de säger att den är så vacker. Det är en underbar idé att "Kristus har dött för alla människor"; den prisas av mänsklighetens instinkter, det finns något i den som är fullt av glädje och skönhet.

Jag erkänner att det finns det; men skönhet kan ofta förknippas med falskhet.

Det finns mycket jag kan beundra i teorin om "allmän försoning" men låt mig bara säga vad detta antagande måste betyda. Om Kristus på Sitt kors avsåg att frälsa varenda människa, då avsåg Han att frälsa de som fördömts innan Han dog; för om denna lära (att Han dog för alla människor) är sann, då dog Han för vissa som var i helvetet innan Han kom till denna värld, för tveklöst fanns det myriader där som förkastats.

Än en gång, om det var Kristi avsikt att frälsa alla människor, hur beklagligt besviken Han måste ha blivit! För vi har Hans egna intyg på att det finns en sjö som brinner av eld och svavel, och att ner i den avgrunden måste det kastas några av just de människor, som enligt den teorin, blivit köpta av Hans blod!

Att tänka sig att min Frälsare dog för människor i helvetet, tycker jag är ett alldeles för förskräckligt antagande för att jag ska kunna föreställa mig det. Att Han var ställföreträdare för människosönerna, och att Gud, efter att först ha bestraffat ställföreträdaren, straffade samma människor igen, tycker jag går emot vilken som helst uppfattning om rättvisa.

Att Kristus skulle erbjuda försoning och gottgörelse för alla människors synder, och att några av just dessa människor efteråt skulle bestraffas för precis samma synder som Kristus redan sonat, tycker jag, är den mest vidunderliga monstrositet som någonsin skulle ha kunnat tillräknas Saturnus, Janus, ja, barbarernas gud eller den mest djävulska hedniska demon!

Gud förbjude att vi någonsin skulle kunna tänka så om Jehova, den rättfärdige och vise.
Jesus gav Sitt liv för fåren, fåren är endast de som kommer tro och bli frälsta, inga av de som Han gett Sitt liv för kommer att gå förlorade! (se Joh 10:14-15, 26-28)

Nu ligger också nästa fråga uppe. Bibelstället är Joh 6:65 Ingen kan komma till mig om det inte blir honom givet av Fadern.
Frågan: Hur många kommer till Jesus om det INTE först blir dem givet av Fadern?
Svarsalternativ:
0
1-5 000
5 000-50 000
50 000-10 000 000
>10 000 000
Alla!

Lycka till!

5 kommentarer:

 1. Säkert menade Jesus att rädda människor, dag efter dag. Han gör det ännu!

  Jesus talar ofta i liknelser och i bilder. Kanske för att vi inte ska använda bibelordet för att slå i huvudet på varandra? Något som rabbinerna/fariséerna säkert var mästare i!

  Ibland kanske vändadet av en bokstav i en Bibelvers förklarar något, och ibland inte. Med alla nya frågetecken som de nya Bibelöversättningarna skapat, så kanske det är viktigare att fråga – “vilken översättning, vilken bokstav menar du?” och liknande detaljer.

  RKK hävdar säkert att själar genom böner och ett gott liv kan räddas från skärselden, om inte från helvetet. Att Dante i Den Gudomliga Komedin räddas från helvetet (genom Vergilius, en romersk poet! Och drömmen om Beatrice!) är en annan sak!

  Räddningen är nu.
  Sen är för sent.

  (Obs! fri reflektion, jag klagar inte på din text!)

  Janne

  SvaraRadera
 2. Såg en video med Paul Washer där han förklarar detta med de utvalda, att Jesus endast dog för sina får. Det tyckte jag till en början lät skumt men idag tycker jag inte likadant. Som du skriver, varför skulle Gud dö för de som inte vill ha med hans offer att göra?

  Ska se om jag hittar videon med Washer. Intressant ämne du tar upp.

  Mvh Andreas

  SvaraRadera
 3. Hittade videon med Paul Washer

  http://www.youtube.com/watch?v=wRGMp0md5CE

  SvaraRadera
 4. Ok....upptäckte just att det inte riktigt var samma ämne Washer talade över.

  Han tar upp detta med att Gud har utvalt några till att bli frälsta. De han inte väljer ut är de som blir sända till helvetet.

  Intressant video som nog sätter griller hos de flesta.

  SvaraRadera
 5. Tack för era kommentarer. :)

  Andreas: Jag har också sett den videon. Han förklarar det bra vad jag kan minnas. Är förstås en mycket liten video i förhållande till ämnet.

  Här är en längre predikan av honom i ämnet med titeln "Particular Redemption, Mission" http://media.sermonindex.net/15/SID15076.mp3

  Frid

  SvaraRadera