Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 11 oktober 2010

Rom 8:29-30

Resultatet från senaste veckans frågesport. Det fick dröja några dagar eftersom jag hade annat att lägga upp, etc.Majoriteten vann faktiskt, igen. Jag är förvånad att ingen ville ta de mer nyanserade svaren, men kanske var det att de 2 hade läst frågan fel. Jag kan medge att den var dåligt formulerad men jag försökte betona med stora bokstäver för att förtydliga INTE.

Nästa fråga ligger redan nu en bit ned i spalten till höger här på bloggen.
Bibelordet är Joh 10:14-15: Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig, liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern, och jag ger mitt liv för fåren.
Frågan: Vilka sa Jesus att Han ger Sitt liv för?
Svarsalternativ:
Fåren
Fåren, getterna, och precis alla!

Lätt, men så svårt! Kommer att skriva extra om det nästa vecka när tiden är slut!

Lycka till!!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar