Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

fredag 18 november 2011

Tuffa Frågor För Kristna? - #30

Trettionde delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar.Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. (1 Petr 3:15)

(Tidigare frågor: #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29)Frågan: Varför är en begränsad människa (Adam)s handlingar mer kraftfulla än en oändlig Guds handlingar?

Adams synd förde med sig elände i hela eftervärlden, vi har arvssynd och är syndare på väg till Helvetet, p g a Adams synd. Men när Jesus, som är Gud, dog på korset så fick det inte lika stora effekter. Det påverkar inte alla människor. Alla blir inte frälsta. Man måste tro på det för att det ska påverka en.

Svar: Jag blir frestad att citera Romarbrevet 5:12ff direkt. Men faktum är ju att Jesu verk inte tillräknas alla människor liksom Adams tillräknats alla. Men det är ändå en parallell som görs i Rom 5 att Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad. Men inte alla, utan "många." I Adams fall är det exakt alla människor som existerat (förutom Jesus) men för Jesus är det "de många" - de som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva.

Det är inte det att Adams handling är mer kraftfull än Kristi handling. Det är det att fler människor tillhör Adam än Kristus, och därför har det påverkan på fler människor. Alla människor ärver Adams synd eftersom vi är hans ättlingar. Vi härstammar ifrån honom. Jesus är inte förfader till alla människor och därför ärver inte alla människor automatiskt det som Han "skaffat." Däremot så blir vi som blir födda på nytt, troende, adopterade in i Guds familj, Guds barn, Guds arvingar, medarvingar med Kristus (Rom 8:16-17). Som sagt finns bilden där.

Det är också Guds beslut att Jesu verk ska få inverkan på färre människor än vilka Adams verk får inverkan för. Så det är inte fråga om svaghet i något annat avseende utan handlar om Guds frihet att utvälja vilka Han vill, till Hans eget syfte.
Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Och dem som han har förutbestämt har han också kallat. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss.
(Romarbrevet 8:29-34 SFB)
Och det som Jesus gjort och skaffat för oss även om vi är färre, är ännu mycket större än vad Adam gjorde "för" alla.
Dock är det inte med nåden som med syndafallet. Ty om de många har dött genom en endas fall, så har ännu mycket mer Guds nåd och gåva överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd.
(Romarbrevet 5:15 SFB)