Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 10 december 2011

Tuffa Frågor För Kristna? - #31

Trettioförsta delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar. 

Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. (1 Petr 3:15)

(Tidigare frågor: #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30)Frågan: Uppfann Satan gudamänniskohistorier hundratals år före Jesus, eller är det möjligt att Kristi liv skapades eller förskönades med hjälp av redan befintliga historier?

Detta är en viktig och någon som jag stötte på en del på nätet för ett par år sedan (bl a har detta spridits genom en film som heter Zeitgeist) och som jag inte kunde hitta så mycket svar på. Till en början. azsuperman01 räknar upp några karaktärsdrag: Guds Son, gudamänniska, jungfrufödd, gjorde mirakel, dog, återuppstod efter tre dagar. (Och en del fler brukar räknas upp.) Vi vet alla Vem som har dessa karaktärsdrag. Men dessa ska enligt vad de påstår redan ha funnits i berättelserna om bl a Osiris, Bacchus, Hermes, Mithras, Ramses, Apollo, Simson, Herkules, Quetzalcoatl. Alltså måste Jesus ha hittats på med dessa personers historier före.

Svar: Nej och nej. Det finns inga bevis för att alla de här stämmer men en hel del motbevis. En del likheter är inte så konstiga (t ex att göra mirakel och att dö) andra är överdrivna. Endast Jesus är gudamänniska, dvs 100% Gud och 100% människa, medan några av de som räknas upp (dock inte alla) är i bästa fall 50% gudar, halvgudar. Många (de flesta) är rena lögner. Mithras finns det inte så mycket alls man vet om, men han föddes av en sten. Men, visst, sannolikt var den stenen "jungfru"...

Det bör också påpekas, som azsuperman01 är inne på och också frågar om, att det var först de kristna apologeterna som påstod likheter med diverse mysteriereligioner (som mithraskulten) och genom överdrifter själva ville få dessa till sataniska imitationer.

För mer om dessa saker hänvisar jag till:
Were Bible stories and characters stolen from pagan myths?
Var Jesus en myt? Debatt mellan Dr James White och Dan Barker
Om Mithras på svenska Wikipedia
En hel bok som tar upp mycket om detta och annat är Vilken Jesus ska jag tro på? av Lee Strobel

En annan konstig sak är även hur det här skulle gå till rent praktiskt. Flera av historierna man påstår att de är hämtade ifrån kommer långt bortifrån och även i andra världsdelar och kontinenter. Skulle lärjungarna (eller de som "hittade på" Jesus) ha tagit sig ända till Mexiko, upptäckt Amerika på köpet, och lära sig om Quetzalcoatl? (Mayaindianernas befjädrade ormgud)

Liknar Jesus...