Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 16 december 2009

Äktenskapsbryterskan: sann eller falsk historia?

Ibland får man som kristen höra att man inte får tro på en del av Bibeln. Förutom att man får höra att man inte får tro på Bibeln, finns alltså en särskild del av Bibeln man särskilt inte får tro på. Johannesevangeliet 7:53-8:11 om äktenskapsbryterskan.

Motiveringen till detta är att berättelsen inte finns med i de äldsta handskrifterna, och därför är en falsk historia. Men för dem som är överkritiska mot det mest pålitliga existerande historiska verket, är väl hela Bibeln falsk? Varför skulle man lyssna på dem? Vad säger Bibeln? Att det hände, förstås, det står ju där, det avgör saken! ;)

Jag har tittat i olika noter och kommentarer bl a Folkbibeln, som har en not till detta bibelställe, och MacArthur Study Bible som har en lite längre kommentar (som med de flesta kommentarerna i den studiebibeln.) Det står ungefär likadant: De flesta menar att texten inte är skriven av Johannes, och att den inte ursprungligen hör hemma i Johannesevangeliet. Den har placerats på olika ställen, som efter 21:25 eller Luk 21:38. Men de flesta menar att det ändå är en sann historia, att den har alla kännetecken på historisk trovärdighet och kanske är en del av en muntlig tradition. Alltså, stämmer påståendet att den är inte med i de tidigaste handskrifterna, men slutsatsen, att det för den sakens skull är en falsk historia, stämmer inte.

Mer intressant; MacArthur Study Bible skriver att Många handskrifter markerar passagen, vilket tyder på tvivel om att ha med det. Det talar väl för hur pålitlig Bibeln är, att den bevarats väl av människor som skrivit av varken velat eller vågat ändra någonting och vid tvivel haft markeringar!

Citat ur denna berättelse används även av många liberala, nådmissbrukare, etc för att visa hur förlåtande Jesus är: "Den som är utan synd må kasta första stenen på henne." (v7) och "Inte heller jag dömer dig..." (v11). Dels används dessa citat även för att säga att det är en falsk historia för att Jesus är för mesig här. Men båda dessa lägren missar ju slutet av v11 där Jesus säger "Gå, och synda inte mer!" Dvs, Han säger till henne att omvända sig! Så slipper man bli dömd av Honom. Precis som i resten av Bibeln. Ingen konstig historia.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar