Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 21 december 2009

Det trasiga på jorden


Text av: J. R. Miller
Översättning av: mig

"Den mannen tar emot syndare och äter tillsammans med dem." Luk 15:2
"Amen säger jag er: Publikaner och horor skall gå in i Guds rike men inte ni." Matt 21:31

Kristus bygger Sitt rike med det trasiga på jorden.

Människor vill bara ha de starka, framgångsrika, segrande, hela--när de bygger sina riken. Men Gud är de trasigas, de otillräckligas de misslyckades Gud. Himlen fylls med jordens trasiga liv, och det finns inget "brutet strå" som Kristus inte kan ta och återställa till härlig salighet och skönhet. Han kan ta livet som krossats av smärta och sorg--och göra det till en harpa vars musik bara ska bestå av lovprisning. Han kan lyfta jordens sorgligaste misslyckande--upp till himlens ära!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar