Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 3 december 2009

Hopp för homosexuella

Homosexualitet vill jag egentligen inte skriva så mycket om. Jag har råkat skriva om det förut, jag vill bara ta itu med det ordentligt en gång... denna text är alltså främst riktad till homosexuella, jag vill inte skriva om de där utan till er! Förstås även till dig som inte själv begår homosex, men samtycker till det, vilket gör dig medskyldig. Snälla, ta tiden att läsa hela detta! Att bara läsa halva eller lite grann är inte till stor hjälp och du kommer att missförstå!

Detta skriver jag som den vidriga, smutsiga, äckliga, onda masken, som fått oförtjänt nåd, som vill varna och vädja till andra att komma och få samma nåd - och säkert är jag mer syndig och i större behov av nåd än dig. Men låt inte det hindra dig. Om så mycket av Guds nåd räcker till för mig, så gör den det definitivt för dig som inte behöver mer!

Du känner säkert redan till vad det står i Bibeln om homosexualitet, så jag behöver inte hänvisa till exempelvis Tredje Moseboken 18:22 där det står att det är avskyvärt för Gud, eller Första Korintierbrevet 6:9 där det står att inga som utövar homosexualitet ska ärva Guds rike. Men Bibeln är Guds Ord, och det är sant vad Han säger. Har det med tiden och kulturen i vilka Bibeln skrevs att göra? Snarare desto mindre: i samhällena och samtiderna som Bibeln skrevs var homosexualitet accepterat. Gud ändrar Sig inte med tiden, Han är evig, Han anpassar sig inte efter sin egen skapelse, Han är Skaparen och bestämmer i sin skapelse.

Vi kan urskilja något också ur hur Gud skapat. Tittar vi i naturen, kan vi göra några observationer om sexualitet. Vi lärde oss redan i lågstadiet att när en man och en kvinna ska ha sex så blir mannens organ hårt och styvt, kvinnans mjukt och fuktigt. Intelligent designat för ändamålet! Denna fördel ligger inte i någon annan form av sexuell akt. Inte heller går det att fortplanta sig och få barn på ett annat sätt. Om Gud tyckte att homosexualitet, eller för den delen andra sexuella handlingar, är helt naturligt, och skapar vissa till homosexuella, skulle man väl kunna förvänta sig att Han skulle skapa det med samma ”förmåner”?
”Det är genetiskt,” säger vissa. ”Gud har skapat mig såhär.” (Är det verkligen så?) Oavsett, om det ändå vore så, skulle det inte vara konstigt. Alla är födda med en syndig natur och syndiga begär (Efesierbrevet 2:1f). Det är naturligt för oss alla att frestas att göra sånt som Gud säger är fel. Pedofiler, äktenskapsbrytare, alkoholister, missbrukare, osv gör inte ett medvetet val till sin självdestruktiva livsstil, de ger efter för sina syndiga begär. Bara för att synd är naturlig för människan betyder det inte att Gud vill att vi ska förbli så.

Varför finns detta? Är det bara en regel som finns till för det bara ska vara så? Eller för skojs skull? Nej. Det kanske hjälper att förstå om man tar vad enligt Bibeln sex handlar om. Grovt sammanfattat i en mening, är det en bild som Gud skapat av, hur det är att vara i rätt förhållande med Honom, när Kristus och Hans brud, församlingen (de som är kristna), som kommer att förenas i Himlen. Att äktenskapet mellan man och hustru är en bild av Kristus och församlingen finns bl a i Efesierbrevet 5:21 och framåt, och Uppenbarelseboken 19.
Jesus själv talar om äktenskap, där man lever tillsammans och blir ett kött, det är mellan man och kvinna (Matteus 19:5-6) och hänvisar till skapelsen (1 Moseboken 2:24). Allt sex utanför detta äktenskap, vare sig det är homo, hetero eller mono, är en förvridning (perversion) av denna vackra bild Gud gjort av Sin Son och de som tillhör Honom. Det här kallas för otukt. Gud hatar det. För oss människor kan saker se bra och fina ut. En fungerande homosexuell, eller för den delen heterosexuell utanför äktenskapet, relation där båda mår bra och ingen människa tar skada. Men vi förstår inte hur Gud ser det (se Ordspråksboken 14:12). Synd är också mot Gud. Han är Helig och Fullkomlig, vi är det inte.

Men, den stora synden är faktiskt inte homosexualitet! Romarbrevet 1:21 säger "Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom" - straffet i vers 24 "Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar." se hela kapitlet.
Så synden är ett straff i sig själv, att bli en helt skamlig varelse och att samla mer och mer vrede över oss till vredens dag (Romarbrevet 2:5). Gud lät oss gå i olika, lika skamliga, riktningar - en del homosexuell otukt, andra heterosexuell otukt, andra både ock, osv osv.

Det är inte unikt för kristendomen som religion att ha olika moraliska regler. Homosexualitet är synd och fel i många fler religioner. Men det unika i kristendomen är att peka ifrån dessa regler, Guds Lag, till Evangeliet. Och det är det här som många kristna missar, även om de går radikalt emot denna synd, glömmer de det viktiga!
Förutom homosexualitet så kommer Gud att döma lögn, stöld, hädelse, sexuella begär som äktenskapsbrott. Brott mot Guds Lag kallas ”synd” och Lagen handlar ju om kärlek, obs: inte sexuell kärlek, eros, utan agape (αγάπη), som är kärleken vi ska ha för Gud och alla människor, Lagen är ju ”Du ska älska Gud med hela ditt hjärta, själ, förstånd och kraft” och ”älska din medmänniska lika mycket som dig själv.” Lögn, stöld, hädelse osv, är inte handlingar av kärlek, utan hat. Och i Guds ögon är hat mord!
Förstår du vilken knipa du är i, inte bara för homosexualitet, utan för mycket annat! Gud är kärlek och blir därför jättearg för vad du gjort mot dem Han älskar! Skulden för varje synd är evig, även bara små lögner förtjänar en evighet i Helvetet! Och hur många synder har man inte begått!? Han är också en Helig, God och Rättvis Domare, Han kommer inte att låta skyldiga brottslingar gå fria.

Åh, stackars helvetesförtjänande syndare! Glöm aldrig att kärleken varnar för fara! Är det någon fara man verkligen kan vara rädd för är det en heligt arg, Allsmäktig Gud, som inte bara har makt att döda kroppen, utan att ta både kroppen och själen och kasta dem i Helvetet (Matteus 10:28). Att mäta upp och tillfoga dig exakt det lidande som du förtjänar och samtidigt hålla dig fullt vaken för att du ska kunna känna varenda droppe av denna outhärdliga smärta. Du kan inte uthärda det, men du måste genomlida det.
Du kommer dömas till evigt straff, till att fara ut i det svarta mörkret, nöden och ångesten, i förakt och skam, till den eld som aldrig släcks, där du kommer att plågas i eld och svavel, där röken från din plåga kommer att stiga upp i evigheternas evigheter. Du kommer att gråta och skära tänder, utan ro eller vila vare sig dag eller natt, i fördärvet, borta från Herrens ansikte. Du kommer önska att du aldrig blivit född! Gud är Allvetande. Han vet alla dina hemliga tankar och allt du gjort i hemlighet, allt du själv tror är glömt. Du kommer inte undan! Du har varken hopp om att förlora medvetandet eller dö. Vad rysligt! Men det är rätt. Gud är inte ond, Han kommer inte låta plåga dig mer än vad som är rättvist, men Han är inte heller orättvis så att Han ger dig ett lindrigare straff. Och när du skriker till Honom i detta förskräckliga, fasliga, obeskrivliga, obegripliga djup av elände, är Han så långt ifrån att tycka synd om dig att Han kommer att le och håna dig. (Ordspråksboken 1:25-32)

Men, ännu finns det hopp!
Gud låter dig fortfarande leva, fastän du redan förtjänar att vara där. Men lägg noga märke till detta: Gud älskar dig inte som du är. Hans kärlek är mycket större än så: Han älskar dig trots det vidriga kräk du är och vill inte att du ska komma till Helvetet.
De goda nyheterna! Gud har gett dig en utväg - Hans ende Son. Gud blev människa i Jesus Kristus, föddes av en jungfru och levde ett perfekt syndfritt liv. Han tog all Guds vrede som vilade över dig. Se det som stod om Helvetet ovan, se det du skulle genomlida men som Han led i ditt ställe. Han tog allt det hemska på sig själv, och för var och en av oss. Det tog bara mindre tid eftersom Han är Gud själv och långt mer värdig. "Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare." Inga goda eller religiösa handlingar kan muta Domaren att ta dig ur Helvetet. Du bröt Guds Lag, men Jesus betalade din "böter" med sitt eget dyrbara blod, så Gud kan lagligen frikänna dig!
Efter att Jesus dog, begravdes Han, och när Han legat i graven i tre dagar, återuppstod Han och nu skänker Han evigt liv till alla som ångrar sina synder, vänder om ifrån dem, till Gud, och lägger sin förtröstan på Jesus. Inte på sig själv, eller sin egen förmåga att omvända sig.

Efter att ha läst detta, har Gud utfört ett sådant verk i dig, att du nu hatar den synd du en gång älskade, och att du nu älskar den Gud du en gång hatade? Ta emot Guds gåva, evigt liv gratis, ångra dina synder med verklig ånger och handla därefter. Inte av tvång, rädsla eller andra felaktiga motiv, utan av kärlek och tacksamhet över att Han varit så god att rädda dig. Vänd om till Gud och tro på Jesus—inte i betydelsen ”tro att Han finns”, utan lita på Hans löfte, att Han själv ska rädda dig, sätt din förtröstan till Honom, och inte dig själv! Idag! Medan Gud fortfarande låter dig leva!
Vi älskar för att Han först älskat oss (1 Johannesbrevet 4:19), att t.o.m. dö och ta Guds vrede för alla våra synder i vårt ställe, trots de vidriga kräk vi är i Hans ögon. Det är "Amazing Grace...that saved a wretch [=kräk] like me!" Vi älskar mycket för vi har fått sååååå mycket förlåtet! (Lukas 7:47)

Gud kan befria dig från din syndiga natur (Romarbrevet 7:23-8:2), ge dig nya begär (Efesierbrevet 4:22-24) och hjälpa dig motstå frestelser (Första Korintierbrevet 10:13). Jag kan personligen vittna: som jag inledde, är jag säkert en mycket syndigare människa än du. Och som jag sa, lät Gud oss gå i olika riktningar, olika skamliga lidelser, olika perversioner, jag gick in i min ondska och perversion, som jag älskade. Den synden är så skamlig att Bibeln inte ens vill tala om den (Ef 5:11-12). Den är mycket lättare att falla i än homosexuella handlingar, mycket större kamp, som alltid finns där, och där jag misslyckades gång på gång. Men man kan inte hålla på och gå till synden och tillbaka och be om förlåtelse tusen gånger, för man kan inte lura Gud. Jag fick falla på mitt ansikte och gråta och inse att jag är en ond hycklare utan något hopp förutom Jesu Kristi barmhärtighet. Det är omvändelse som kommer från Herren, tack vare den helige Andes kraft omvände jag mig, Herren befriade mig och jag vandrar nu i Honom och helgelsen Han ger! Tack, Jesus! Den som Jesus Kristus gör fri blir verkligen fri! (Johannes 8:36) Ära till Gud.
Till sist, en bibeltext. Aposteln Paulus som ofta målas upp som en elak, självrättfärdig homofob skriver i Första Timoteusbrevet 1:8-17:
Men vi vet att lagen är god, om man brukar den rätt och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga, för dem som misshandlar sin far och mor, för dråpare för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran - detta enligt det evangelium om den välsignade Gudens härlighet, som har anförtrotts åt mig. Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst, fastän jag förut var en hädare, förföljare och våldsman. Men han förbarmade sig över mig, därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Vår Herres nåd överflödade och med den tron och kärleken i Kristus Jesus. Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot, att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare - och bland dem är jag den störste. Men jag mötte barmhärtighet, för att Kristus Jesus skulle visa hela sitt tålamod främst mot mig och låta mig bli en förebild för dem som skulle komma till tro på honom och vinna evigt liv. Evigheternas konung, den oförgänglige, osynlige, ende Guden, honom vare ära och pris i evigheters evighet, amen.

1 kommentar:

  1. Homosexualitet är väl egentligen bara en förlängning(konsekvens) av att man inte tackat Gud och gett Honom äran och prisat Honom ,så att vara stolt över homosexualitet är att vara stolt över att inte gett Gud äran och tackat Honom.
    Men homosexualiteten är bara en konsekvens utav många pga detta otacksamma beteende. vi alla är drabbade. Även om vi inte är homosexuella,så syndar vi på annat vis istället.

    Omvändelse är något vi alla behöver praktisera.

    SvaraRadera