Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 14 december 2009

Hemligheten i att bygga kristen karaktär


Ur Arthur Pink, "The Sovereignty of God"
Översättning av: mig

Att förlora allt självförtroende är det första nödvändiga i den troendes tillväxt i nåd! Den kristne som är medveten om sin egen svaghet kommer att vända sig till Herren för styrka. "Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark." 2 Kor 12:10

Medvetenhet om vår svaghet måste finnas, innan vi kommer vända oss till Herren för hjälp. Medan den kristne föreställer sig att han är tillräcklig i sig själv; medan han föreställer sig att han, genom sin blotta viljestyrka, kan motstå frestelse; medan han har något förtroende till köttet--då, som 'skrytsamme Petrus'--skall vi visst misslyckas och falla. Det klara faktumet är--att av oss själva är vi helt oförmögna att fullborda en endaste föresats, eller lyda en endaste befallning som givits oss i Bibeln! Utan Kristus--kan vi ingenting göra! (Joh 15:5). Guds löfte är: "Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka!" Jes 40:29

Hemligheten i att bygga kristen karaktär, är att inse vår egen maktlöshet, och att sedan vända oss till Herren för hjälp. Medvetenheten om vår maktlöshet, bör kasta oss över Honom som har all makt.

"Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad." Psalm 46:2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar