Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 8 december 2009

Abraham och Isak

Som bekant är nätet fullt av ateister/bibelkritiker, mm, som gör bort sig och minskar sin och sin övertygelses trovärdighet genom att visa sin okunnighet om Bibeln.

Ännu ett exempel på detta är hur de tolkar berättelsen om när Abraham ska offra sin son Isak, i Första Mosebokens 22:e kapitel, för att kunna kritisera Bibeln och kristen tro.

Bilden ovan föreställer när Abraham skall offra(mörda) Isak. Detta gör han för att visa sin TRO på gud. Abrahams tro är grunden för de tre monoteistisk [sic] religionerna. [...] Denna religiösa sanning om Abraham och exemplet han ger att följa förklara [sic] väl vad tro kan åstadkomma, självmordsbombare, Jim Jones, David Koresh, Knutby filadelfia.
Ja, som vanligt alltså, och man behöver förstås inte nämna vad kristen tro egentligen åstadkommit. Även värt att notera är att bilden i fråga är samma bild som är här vid sidan, men förstås är delen där ängeln stoppar Abraham bortklippt!
Sidan Evil Bible.com klargör också sin okunnighet, i allt som står står där (har tidigare kort kommenterat denna tillsammans med en liknande sida i detta annars orelaterade blogginlägg), och även när det gäller berättelsen om Abraham:

It amazes me how Christians see this story as a sign of God's love.
(Översatt: Det förbluffar mig hur kristna ser denna berättelse som ett
tecken på Guds kärlek.
)
Eftersom det förbluffar människor så mycket så kan jag förklara. Anledningen till att det förbluffar är för det är inte sant. Det är en halmgubbe. Har de träffat kristna som sagt detta är det bara att beklaga, tyvärr kan inte många kristna, om de ens är sanna kristna, sin bibel så bra, de tittar hellre flera timmar på TV och sedan "hinner" de inte be och läsa Bibeln varje dag, och detta är en av de många konsekvenserna. Berättelsen är varken ett exempel på tro eller tecken på Guds kärlek.

Tro?
Medan det förbluffar mig hur man kan säga att kristna ser denna berättelse som tecken på Guds kärlek, är det i viss mån förståeligt att tro att detta är ett exempel på Abrahams starka tro. Man har helt enkelt förväxlat historierna. Abrahams exempel på tro är, enligt Hebreerbrevet 11:8-12

I tron lydde Abraham, när han blev kallad att dra ut till det land som han
skulle få i arv, och han begav sig i väg utan att veta vart han skulle komma. I
tron levde han som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans
med Isak och Jakob, som var medarvingar till samma löfte. Ty han väntade på
staden med de fasta grundvalarna, den som Gud har format och skapat. Genom tron
fick också Sara kraft att bli mor för en avkomma fast hon var överårig. Hon
litade på honom som hade gett löftet. Därför fick också en enda man barn,
talrika som stjärnorna på himlen och oräkneliga som sandkornen på havets strand,
detta trots att han var så gott som död.
Många exempel på Abrahams tro, men inte ett omnämnande av offrandet av Isak.

Jag får dock ge sidan Evil Bible.com ett litet beröm för att de iallafall lagt märke till att berättelsen slutar med att Isak inte blir offrad utan att det var ett prov. Men inte ett prov på Abrahams tro. Vadå tro? Det är nonsens. Abraham visste, han hörde Guds röst tydligt, det var inte en fråga om tro, utan om Abraham fruktade Gud tillräckligt för att lyda Honom (1 Mos 22:16)!
Och Abraham gjorde helt rätt i att lyda Gud. Gud har skapat oss, gett oss livet, Han har rätt att kräva av oss vad Han vill, Han har rätt att kräva liv, för det är Han som ger det! Lydnad till Gud är viktigare än människor. Jesus sa i Luk 14:6 Om någon kommer till mig och inte hatar sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar, ja, även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge.
Nu har inte vi fått samma befallning av Jesus som Abraham fick. Vår befallning är att sprida budskapet om evigt liv till en döende värld. Vilket tar oss vidare...

Den verkliga kristna betydelsen
Berättelsen om Abraham har de "abrahamitiska religionerna" gemensamt. Men till skillnad från islam och judendomen har bara kristendomen hela berättelsen, fullbordandet av historien. Abraham sa till Isak medan de gick upp till berget: "Gud kommer att utse åt sig lammet till brännoffret, min son."
Vad han inte visste när han uttalade orden, var att detta var en profetia den helige Ande sa genom honom, om något som skulle hända senare. Nej, baggen som hade fastnat med hornen i ett snår var inte lammet. Johannes döparen ger oss en liten ledtråd när han i Johannesevangeliet 1:29 såg Jesus komma och sade Se Guds lamm, som tar bort världens synd.

Berättelsen om fadern Abraham som tar sonen Isak upp på berget, talar om en annan Fader och Hans Son, på ett annat berg*. 2000 år senare tog Gud Fader sin Son Jesus Kristus och offrade Honom för våra synder.

För ateister och bibelkritiker är detta en pinsam historia. Det är en profetia i raden av profetior om Den Smorde Yeshua, som bevisar Bibelns övernaturlighet. Tack för att ni påminner oss. Jag kan förstå varför ni vill förvränga berättelsens betydelse!

*har visserligen hört av flera att det skulle vara samma berg men har inte kunnat bekräfta detta. Golgata var en mindre kulle.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar