Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 14 december 2009

De gav rånaren en evangelietraktat

Läs och se videon med två killar som blev rånade, med i pengarna hade han en Living Waters miljondollarsedel-evangelietraktat. Gå aldrig hemifrån utan traktater! :)

Liknande historia här!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar